cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Zapraszamy na warsztaty psychologiczne, które odbędą się 25.01.2018r. o godz. 16.30 w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach na ul. Słoneczenej 3

Po przerwie międzysemestralnej, która trwa od 29.01. do 11.02.2018r. rozpoczyna się semestr letni. Osoby zainteresowane kontynuacją zajęć proszeni są o uiszczenie stosownych opłat do 15.02.2018r. Słuchacze, którzy do tego terminu nie opłacą uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (język angielski, język niemiecki, profilaktyka zdrowia, ABC komputera, zumba) zostaną wykreśleni z listy. Opłata obowiązkowa za wykłady nadal wynosi 30,00zł, natomiast za zajęcia dodatkowe: dla osób +55 wynosi 80,00zł, dla osob -55 (z wyłączeniem emerytów) 100,00zł.

 

Plan wykładów w semestrze letnim 2017/2018

Data

Godz

Blok tematyczny

Prowadzący

Temat wykładu

15.02.2018

16.30

Opera

mgr Jerzy Snakowski

 

01.03.2018

16.00

Nauki społeczne

dr Jarosław Och

Zmiany w zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych, teoria a praktyka

15.03.2018

16.30

Opera

mgr Jerzy Snakowski

 

22.03.2018

16.00

Turystyka

mgr Piotr Orechwo

Sri Lanka

05.04.2018

16.00

Medycyna

dr Agata Leśnicka

Jak rozpoznać zaburzenia pamięci

19.04.2018

16.00

Historia sztuki

mgr Krzysztof Kruszyński

Zabytki Gdańska

26.04.2018

 

16.00

Medycyna

mgr Bartłomiej Rawski

Bolerioza i inne choroby odkleszczowe

17.05.2018

16.00

Kultura

W trakcie ustalania

 

24.05.2018

16.00

Medycyna

dr Agata Leśnicka

Depresja i bezsenność

 

Zapisy na wycieczkę do Szczecina w dniach: 1,2,3.06.2018r. odbędą się 15.02.2018r o godz. 15.30 przed wykładem rozpoczynającym letni semestr.

 

 

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na Rewię Jubileuszową odbędzie się 3.01.2018r.o godz.17.30 z parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, ul. Kościerska. Z Sierakowic autobus odjeżdża o godz. 17.00. Przypominam o zabraniu legitymacji emeryckich.

Ze względów organizacyjnych nastąpiły zmiany w harmonogramie wykładów. 

Data

Godzina

Blok tematyczny

Prowadzący

Temat wykładu

05.10.2017

16.00

Historia

Eugeniusz Pryczkowski

Kaszubi w Ontario

19.10.2017

16.00

Nauki polityczne

Jarosław Och

Kultura polityczna

w Polsce. Teoria

a praktyka

26.10.2017

16.00

Opera

Jerzy Snakowski

 

09.11.2017

16.00

Kultura

Maciej Rydel

Największe rezydencje polskich magnatów

z elementami sovoir - vivre

30.11.2017

16.00

Kultura

Maciej Rydel

Życie w dworze polskim

07.12.2017

16.00

Opera

Jerzy Snakowski

14.12.2017

 

16.00

Geografia

z elementami historii i kultury

Piotr Orechwo

Ameryka Środkowa

04.01.2018

16.00

Geografia

z elementami historii i kultury

Piotr Orechwo

Kuba

11.01.2018

16.00

Medycyna

Klaudia Potrykus

Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna

18.01.2018

16.00

Historia

Eugeniusz Pryczkowski

Jan Paweł II a Kaszubi

 

W związku z pracami remontowymi na parkingu przy Placu Brunona zbiórka na wyjazd do Opery Nova w Bygoszczy w dniu 24.11.2017r. jest przy LIceum Ogólnokształcącym na ul. Klasztornej.

PLAN ZAJĘĆ

RODZAJ

ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

DZIEŃ

TYGODNIA

GODZINA

MIEJSCE

Profilaktyka prozdrowotna

Ewa Wilczewska

Poniedziałek

I grupa – 16.30

II grupa – 18.00

Kartuskie Centrum Kultury

Język angielski

Paulina Płotka

Wtorek

I grupa  - 15.00

Ii grupa – 16.30

III grupa – 18.00

I Liceum Ogólnokształcące (sala nr 7)

Język angielski

Partycja Malotka Trzebiatowska

Wtorek

I grupa – 17.45

I Liceum Ogólnokształcące (sala nr 8)

Język niemiecki

Agnieszka Zalewska

Wtorek

I grupa – 15.30

I Liceum Ogólnokształcące (sala nr 8)

ABC komputera

Mirosław Lange

Środa

I grupa – 15.30

I Liceum Ogólnokształcące (sala komputerowa0

Zumba

Śniżana Koszałka

Czwartek

I grupa – 18.00

Kartuskie Centrum Kultury

Zajęcia teatralne

Arkadiusz Urban

Piątek

I grupa 15.30

Kartuskie Centrum Kultury

Uwagi: I grupa z języka angielskiego u p. Pauliny Płotki to grupa zaawansowana, II grupa – średniozaawansowana, III – początkująca.

Opłata za wszystkie zajęcia wynosi za semestr  wynosi  80.00, za wykłady (obowiązkowo) – 30.00 zł

Zajęcia teatralne są bezpłatne!

Wszystkie ogłoszenia i sprawy organizacyjne są omawiane na pół godziny  przed każdym wykładem.

REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI UTW W KARTUZACH

 

  • Rekrutacja osób, które chcą się zapisać na UTW w Kartuzach prowadzona jest codziennie od 1.09.2017r do 30.09.2017r. w Kartuskim Centrum Kultury, ul. Klasztorna 1
  • Potwierdzenie kontynuacji na rok akademicki 2017/2018 na semestr zimowy trwa od 01.09.2017 do 23.09.2017r. w sekretariacie Kartuskiego Centrum Kultury. Należy przynieść indeks.

         Aktualizacja indeksu nastąpi po dokonaniu opłat za zajęcia.

Opłaty za zajęcia pozostają bez zmian.

Za wykłady – 30,00 zł (obowiązkowo) na konto Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ul. Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy   Konto: PKOBP 03 1020 1866 0000 1802 0002 6781 z dopiskiem: opłata za wykłady szkoleniowe UTW – semestr zimowy 2017/2018

Za zajęcia – 80,00 zł gotówką lub przelewem na konto Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, ul. Klasztorna 1 83 – 300 Kartuzy    Konto: 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125 z dopiskiem: nazwisko i imię słuchacza, rodzaj zajęć, semestr zimowy 2017/2018

W roku 2017/2018 zostały zaplanowane następujące zajęcia:

  • język angielski - cztery grupy zróżnicowane pod kątem zaawansowania - wtorek
  • język niemiecki – jedna grupa – wtorek
  • profilaktyka prozdrowotna – dwie grupy – poniedziałek
  • zajęcia komputerowe – ilość grup uzależniona od zgłoszeń – wtorek lub środa
  • zumba – jedna grupa – termin do ustalenia.

Ponadto zostały zaplanowane bezpłatne warsztaty teatralne, szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas spotkania inauguracyjnego, które odbędzie się 05.10. 2017r. o godz. 16.00 w auli I LO na ul. Klasztornej.