cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Załącznik 3

 

Do Regulaminu Miedzyszkolnych Konkursów Powiatowych

 

Nazwa konkursu:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Termin konkursu: ………………………………………………………………………………………

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj nagrody (rzeczowa/ pieniężna) Wartość Pokwitowanie odbioru nagrody
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.