cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

 

 

 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA RODZINNA

  

 Centrum für Integrative Psychotherapie CIP

w Monachium

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach i Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach we współpracy z Centrum für Integrative Psychotherapie CIP w Monachium zapraszają serdecznie do udziału w cyklu szkoleniowym z zakresu PSYCHOTRAUMATOLOGII RODZINNEJ. Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wszystkich służb zajmujących się w ramach obowiązków zawodowych pracą z systemem rodzinnym.

 

Zakres szkolenia obejmuje tematykę traumy w szerokim ujęciu, jej wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz jej ewentualny rozpad, diagnozę problemów rodziny, przekaz transgeneracyjny, metody pracy
w środowisku oraz pomoc specjalistyczną oraz analizę własnych stanów w odniesieniu do pracy
z trudną rodziną. W ramach szkolenia przewiduje się pracę warsztatową celem ćwiczenia własnych kompetencji, analizę przypadków z praktyki osób prowadzących oraz elementy superwizji pracy własnej.

Szkolenie odbywa się w czterech dwudniowych zjazdach z możliwością noclegu.
Terminy poszczególnych zjazdów w załączonym harmonogramie.

 

 

Centrum für Integrative Psychotherapie CIP

w Monachium

Prowadzący:

Ela Briz - psycholog, psychoterapeuta, dyplomowany psychotraumatolog. Prowadzi praktykę prywatną
w Heidenheim w Niemczech, pracuje również w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Monachium. Psychoterapię indywidulną prowadzi w pięciu językach. W ramach praktyki prywatnej prowadzi psychologiczne dyżury interwencyjne, pracuje interwencyjnie z poszkodowanymi na miejscu zdarzenia. Szkoli psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy
z traumą. Prowadzi szkolenia Specjalistyczne z wychowawcami z domów dziecka i pedagogami w Luksemburgu. Biegły sądowy.

Afred Walter – psychoanalityk, psychotraumatolog, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, lider i wykładowca Centrum Terapii Zintegrowanej
w Monachium, wykłada na uniwersytecie w Nowym Jorku i Sztokholmie, prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną

Koszt szkolenia:

Szkolenie obejmuje 4 dwudniowe zjazdy. Koszt 1 zjazdu wynosi 490 zł. W koszt wliczony jest poczęstunek (poczęstunek kawowy, 1 x kolacja, 2 x obiad) oraz materiały szkoleniowe. Zjazdy odbywać się będą w Budynku placówki interwencyjnej „Ostrzyk” w Ostrzycach, ul. Kościelna 1.

Płatność najpóźniej 3 tygodnie przed zjazdem. Nieobecność lub rezygnacja w trakcie szkolenia nie zwalnia
z odpłatności.

Możliwość zarezerwowania noclegów w cenie 35 zł za nocleg ze śniadaniem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza oraz deklaracji płatności
i dokonanie wpłaty za pierwszy zjazd do dnia 28 września 2017 do Centrum Inicjatyw Edukacyjnych po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie i faktury.

Konto do wpłat: 03 1020 1866 0000 1802 0002 6781

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko + dopisek PSYCHOTRAUMATOLOGIA RODZINNA

Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, tel. 58 685 33 20 wew. 113, 112 osoba do kontaktu Dominika Sowa-Klejna, Weronika Zielke

 

Kurs doszkalający dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obrębie traumy, zaburzeń potraumatycznych, w szczególności traumy relacyjnej dotykającej dzieci i młodzież, która z tego powodu została umieszczona poza własnym środowiskiem rodzinnym. Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę traumy, przedstawienie podstawowych pojęć oraz ukazanie zaburzeń w funkcjonowaniu w kontekście traumy, uwrażliwienie na krzywdę dzieci, pokazanie wpływu traumy wczesnodziecięcej na funkcjonowanie człowieka oraz podniesienie kompetencji w zakresie diagnozy i pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym traumy.

Podczas szkolenia duży nacisk wykładowcy położą na ćwiczenie własnych umiejętności, warsztatu pracy z pacjentem oraz rozumienie mechanizmów psychologicznych w ujęciu analitycznym. Pracę warsztatową poprzedzi wprowadzenie teoretyczne. Będzie także możliwość superwizowania przypadków z własnej praktyki.

Ogólny zarys tematyczny:

Rok 2017

Blok I 07./08.10. 2017 sobota i niedziela- Ela Briz
Wprowadzenie w problematykę psychotraumatologii (podstawowe definicje, pojęcia )
Fizjologiczne podłoże traumy. Symptomatyka traumy i rodzaje Traum
Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na rozwój psychofizyczny
Dokumentowanie Traumy. Obowiązki pomagacza i prawo pacjenta do tajemnicy( EU reguły)
Mechanizmy obronne w rodzinach kazirodczych.
Opiniowanie sadowe.
Diagnoza traumy na podstawie analizy przypadków
Trauma a wyniki badania inteligencji

Blok II  08./09.12.2017piatek i sobota DR. Alfred Walter
Trauma na poziomie więzi w kontekście analitycznym.
Motywacja i decyzja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z poziomu własnej traumy( badanie motywacji, rozpoznawanie i definiowanie trudności)
Specyfika sytuacji dzieci w rodzinie zastępczej i adopcyjnej. Dynamika procesów psychologicznych w tym postraumatycznych w rodzinie zastępczej i adopcyjnej.
Straumatyzowanie na poziomie związku ( przyczyny i analiza przypadków)
Superwizja- Analiza przypadków z Kartuz i przypadki Alfreda z gabinet 

Centrum für Integrative Psychotherapie CIP w Monachium

 

Rok 2018


BlokIII 26/27 03.2018 poniedziałek-wtorek


Nawiązanie związku z straumatyzowanymi dziećmi praca na przypadkach
Zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia osobowości -w kontekście traumy.
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży po traumie
Zaburzenia psychosomatyczne po traumie i ich funkcja
Praca z pacjentem z zaburzeniami psychosomatycznymi.


Blok IV 18/19 05.2018 piątek- sobota


Struktura pomocy interwencyjnej i terapeutycznej w Niemczech i w Polsce-wymiany doświadczeń
Dojrzewanie i wchodzenie w dorosłość osób po traumie
Nawiązywanie związków i relacji, funkcjonowanie społeczne, zagrożenia i dysfunkcje
Rozwój Psychoseksualny
Problem uzależnień i straumatyzowanie
Profilaktyka pomocy(Koncepcje i modele pracy) Wymiana doświadczeń
Superwizja przypadków.