cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

ZAPRASZAMY na konferencję

?RZEKA JAK OGRÓD?

nauczycieli wszystkich etapów nauczania wraz z 4-5 uczniami ? liderami.

Konferencja odbędzie się w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ul.  Słoneczna 3 w dniu 19.09.2018 r. środa.

rzeka ogrod400PROGRAM konferencji

 

10:00 - 10:15 Rejestracja.

10:15- 10:20 Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania.

10:25 - 11:10 Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych  - dr hab. Eliza Rybska, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu - Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody.

11:15 - 11:35 Koryto i zlewnia rzeki  - dr Teresa Sadoń ? Osowiecka ?  Uniwersytet Gdański, Wyd. Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Dydaktyki Geografii.

11:40 -11:55 Bioróżnorodność rzeki, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

12:00 - 12:15 Bioróżnorodność ogrodu, Elżbieta Mazurek - biolog, botanik, doradca metodyczny i konsultant w zakresie dydaktyki biologii, edukator terenowy współpracujący z młodzieżą.

Praca w grupach 12:30 ? 13:30

Grupa I - Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych - zajęcia prowadzi przez dr hab. Eliza Rybska.

Grupa II - Budowa koryta i zlewnii rzeki  - zajęcia prowadzi dr Teresa Sadoń ? Osowiecka

Grupa III - Inwentaryzacja botaniczna Kaszubskiego ogrodu na terenie CIE w Kartuzach  - Elżbieta Mazurek.

Grupa IV - Elektrownie wodne  - zajęcia prowadzi Anna Dereń.

Grupa V - Rzeka jak ogród - zajęcia prowadzi Edyta Słomczyńska.

13:40 - 14:00 Dyskusja i zakończenie konferencji.

 

Eliza Rybska - swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół koncepcji przyrodniczych dzieci oraz wykorzystywania rysowania zarówno jako narzędzia diagnostycznego ? źródła informacji o wiedzy osobistej dzieci, aż po możliwości konstruowania wiedzy i graficznego rozwiązywania problemów przyrodniczych.  Autorka książki m. in.: ?Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych ? implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku? i wielu publikacji naukowych.

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu: "POCZUJ MIĘTĘ DO PRZYRODY"  kontynuacja.

 Ankieta aplikacyjna