cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

WARSZTAT PIERWSZY (sobota, 20 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Budowa arkusza. Typy zadań . Zadania otwarte: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji , zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania. Przykładowe ćwiczenia, utrwalające umiejętności konstruowania odpowiedzi.

WARSZTAT DRUGI (sobota, 27 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Teksty kultury na egzaminie ósmoklasisty. Kompetencje literackie (np. rozumienie sensu utworów), kulturowe (np. interpretacja plakatu), językowe (np. świadome korzystanie z różnych środków językowych). Przykładowe testy egzaminacyjne. Aktywizujące metody przygotowań do egzaminu.

WARSZTAT TRZECI (sobota, 17 listopada, godz. 9.00-12.00)

Teksty nieliterackie (naukowe, popularnonaukowe albo publicystyczne). Zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja, obraz), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy, inne pojęcia, które powinien znać uczeń. Ćwiczenia kształcące rozumienie czytanych poleceń.

WARSZTAT CZWARTY (sobota, 24 listopada, godz. 9.00-12.00)

Gramatyka na egzaminie ósmoklasisty. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia. Treści podstawy programowej a przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zadania dla uczniów, którzy nie radzą sobie z materiałem. Praca na krótkich tekstach literackich i nieliterackich. Rożne metody aktywnego słuchania i wieloaspektowej analizy tekstu.

WARSZTAT PIĄTY (sobota, 1 grudnia, godz. 9.00-12.00)

Wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Tematy o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) i tematy o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Pisanie wypracowania. Techniki pracy z uczniem nad poszczególnymi fragmentami wypracowań. Analiza tematu. Ćwiczenia. Przykładowe arkusze. Ocenianie wypracowań.

 

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy, egzaminatorzy OKE

Ankieta aplikacyjna