cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

SZKOLENIE DLA POLONISTÓW:

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

 

Nowa podstawa programowa zostanie wdrożona do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Już w tym roku zapraszamy polonistów na warsztaty, podczas których przygotujemy się do pracy z uczniem w nowych warunkach kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

WARSZTAT PIERWSZY (PONIEDZIAŁEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2018, GODZ. 16.00-18.30)

Cele kształcenia. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich. Lista lektur i zasady realizacji podstawy programowej. Konteksty: historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny. Periodyzacja epok. Obowiązujące konwencje i znajomość gatunków. Zakres terminologii z poetyki. Motywy i toposy literackie. Różnice na poziomie podstawowym i rozszerzony.

WARSZTAT DRUGI (PONIEDZIAŁEK, 5 LISTOPADA 2018, GODZ. 16.00-18.30)

Interpretacja utworów literackich z lektur obowiązkowych w kontekście historii literatury (proza). Obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe. Stylistyczna analiza tekstów literackich. Metody aktywizujące w ramach analizy utworów prozatorskich. Formy wypowiedzi pisemnej. Przykładowe scenariusze lekcji.

WARSZTAT TRZECI (PONIEDZIAŁEK, 19 LISTOPADA 2018, 16.00-18.30)

Komunikacja i formy retoryczne. Teatr: wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; pojęcie katharsis. Środki wyrazu artystycznego. Analiza fragmentu dzieła dramatycznego. Edukacja medialna na lekcjach języka polskiego. Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich. Film jako kontekst do literatury.

WARSZTAT CZWARTY (PONIEDZIAŁEK, 3 GRUDNIA 2018, 16.00-18.30)

Poezja na lekcjach języka polskiego. Poci z lektur obowiązkowych. Stałe motywy literackie i konteksty biograficzne. Pojęcia z poetyki – zakres wdrażanego materiału. Narzędzia do analizy i interpretacji poezji. Historia literatury w kontekście poezji. Aktywizujące metody w nauczaniu poezji. Biografia twórcy w nowej podstawie programowej. Intertekstualność.

WARSZTAT PIĄTY (PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA 2018, 16.00-18.30)

Ćwiczenia na lekcjach języka polskiego z zagadnień językowych. Komunikacja językowa i kultura języka. Aktu komunikacji językowej oraz jego składowe. Funkcje tekstu. Różne odmiany polszczyzny. Innowacje językowe. Poprawność. Zasady etyki wypowiedzi. Pojęcia: manipulacja, dezinformacja, postprawda, stereotyp, bańka informacyjna, wiralność.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy, egzaminatorzy OKE

 Ankieta aplikacyjna