cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

 

ZAPRASZAMY

 

NA WARSZTATY INFORMATYCZNE

Wykorzystanie „ROBOTÓW” na lekcji

dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania

 

które odbędą się 20.02.2019 r.

w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

 

Zajęcia obejmują:

- poznanie rodzajów robotów edukacyjnych

- podstawowa obsługa robotów (LEGO MINDSTORM, OZOBOT, mBOT)

- stworzenie przykładowego scenariusza lekcji. Prowadzenie: Damian Szczygieł          

Termin zajęć: 20.02.2019 r., godz. 10.00 do 13.30                                                

Koszt udziału w zajęciach: 60 zł./osoba

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                      Anna Dereń

                                                                                                                      Dyrektor CIE

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 18.02.2019 r. na ankiecie aplikacyjnej.Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

(e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 

Ankieta aplikacyjna

 

 

SZKOLENIE DLA POLONISTÓW:

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

 

Nowa podstawa programowa zostanie wdrożona do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Już w tym roku zapraszamy polonistów na warsztaty, podczas których przygotujemy się do pracy z uczniem w nowych warunkach kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

WARSZTAT PIERWSZY (PONIEDZIAŁEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2018, GODZ. 16.00-18.30)

Cele kształcenia. Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich. Lista lektur i zasady realizacji podstawy programowej. Konteksty: historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny. Periodyzacja epok. Obowiązujące konwencje i znajomość gatunków. Zakres terminologii z poetyki. Motywy i toposy literackie. Różnice na poziomie podstawowym i rozszerzony.

WARSZTAT DRUGI (PONIEDZIAŁEK, 5 LISTOPADA 2018, GODZ. 16.00-18.30)

Interpretacja utworów literackich z lektur obowiązkowych w kontekście historii literatury (proza). Obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe. Stylistyczna analiza tekstów literackich. Metody aktywizujące w ramach analizy utworów prozatorskich. Formy wypowiedzi pisemnej. Przykładowe scenariusze lekcji.

WARSZTAT TRZECI (PONIEDZIAŁEK, 19 LISTOPADA 2018, 16.00-18.30)

Komunikacja i formy retoryczne. Teatr: wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; pojęcie katharsis. Środki wyrazu artystycznego. Analiza fragmentu dzieła dramatycznego. Edukacja medialna na lekcjach języka polskiego. Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich. Film jako kontekst do literatury.

WARSZTAT CZWARTY (PONIEDZIAŁEK, 3 GRUDNIA 2018, 16.00-18.30)

Poezja na lekcjach języka polskiego. Poci z lektur obowiązkowych. Stałe motywy literackie i konteksty biograficzne. Pojęcia z poetyki – zakres wdrażanego materiału. Narzędzia do analizy i interpretacji poezji. Historia literatury w kontekście poezji. Aktywizujące metody w nauczaniu poezji. Biografia twórcy w nowej podstawie programowej. Intertekstualność.

WARSZTAT PIĄTY (PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA 2018, 16.00-18.30)

Ćwiczenia na lekcjach języka polskiego z zagadnień językowych. Komunikacja językowa i kultura języka. Aktu komunikacji językowej oraz jego składowe. Funkcje tekstu. Różne odmiany polszczyzny. Innowacje językowe. Poprawność. Zasady etyki wypowiedzi. Pojęcia: manipulacja, dezinformacja, postprawda, stereotyp, bańka informacyjna, wiralność.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy, egzaminatorzy OKE

 Ankieta aplikacyjna

WARSZTAT PIERWSZY (sobota, 20 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Budowa arkusza. Typy zadań . Zadania otwarte: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji , zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania. Przykładowe ćwiczenia, utrwalające umiejętności konstruowania odpowiedzi.

WARSZTAT DRUGI (sobota, 27 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Teksty kultury na egzaminie ósmoklasisty. Kompetencje literackie (np. rozumienie sensu utworów), kulturowe (np. interpretacja plakatu), językowe (np. świadome korzystanie z różnych środków językowych). Przykładowe testy egzaminacyjne. Aktywizujące metody przygotowań do egzaminu.

WARSZTAT TRZECI (sobota, 17 listopada, godz. 9.00-12.00)

Teksty nieliterackie (naukowe, popularnonaukowe albo publicystyczne). Zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja, obraz), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy, inne pojęcia, które powinien znać uczeń. Ćwiczenia kształcące rozumienie czytanych poleceń.

WARSZTAT CZWARTY (sobota, 24 listopada, godz. 9.00-12.00)

Gramatyka na egzaminie ósmoklasisty. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia. Treści podstawy programowej a przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zadania dla uczniów, którzy nie radzą sobie z materiałem. Praca na krótkich tekstach literackich i nieliterackich. Rożne metody aktywnego słuchania i wieloaspektowej analizy tekstu.

WARSZTAT PIĄTY (sobota, 1 grudnia, godz. 9.00-12.00)

Wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Tematy o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) i tematy o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Pisanie wypracowania. Techniki pracy z uczniem nad poszczególnymi fragmentami wypracowań. Analiza tematu. Ćwiczenia. Przykładowe arkusze. Ocenianie wypracowań.

 

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy, egzaminatorzy OKE

Ankieta aplikacyjna