cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

WARSZTAT PIERWSZY (sobota, 20 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Budowa arkusza. Typy zadań . Zadania otwarte: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji , zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania. Przykładowe ćwiczenia, utrwalające umiejętności konstruowania odpowiedzi.

WARSZTAT DRUGI (sobota, 27 października 2018, godz. 9.00-12.00)

Teksty kultury na egzaminie ósmoklasisty. Kompetencje literackie (np. rozumienie sensu utworów), kulturowe (np. interpretacja plakatu), językowe (np. świadome korzystanie z różnych środków językowych). Przykładowe testy egzaminacyjne. Aktywizujące metody przygotowań do egzaminu.

WARSZTAT TRZECI (sobota, 17 listopada, godz. 9.00-12.00)

Teksty nieliterackie (naukowe, popularnonaukowe albo publicystyczne). Zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja, obraz), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy, inne pojęcia, które powinien znać uczeń. Ćwiczenia kształcące rozumienie czytanych poleceń.

WARSZTAT CZWARTY (sobota, 24 listopada, godz. 9.00-12.00)

Gramatyka na egzaminie ósmoklasisty. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia. Treści podstawy programowej a przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zadania dla uczniów, którzy nie radzą sobie z materiałem. Praca na krótkich tekstach literackich i nieliterackich. Rożne metody aktywnego słuchania i wieloaspektowej analizy tekstu.

WARSZTAT PIĄTY (sobota, 1 grudnia, godz. 9.00-12.00)

Wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Tematy o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) i tematy o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Pisanie wypracowania. Techniki pracy z uczniem nad poszczególnymi fragmentami wypracowań. Analiza tematu. Ćwiczenia. Przykładowe arkusze. Ocenianie wypracowań.

 

Szkolenia poprowadzą doświadczeni praktycy, egzaminatorzy OKE

Ankieta aplikacyjna

Zapraszamy nauczycieli

wszystkich typów szkół, przedszkoli, psychologów, pedagogów

na warsztaty

Trening twórczości i kreatywności

od zmysłu do umysłu 

które odbędą się

     20.10.2018r.

 Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

Ul. Mściwoja II 24

     Prowadząca: Małgorzata Miechowska - trener II stopnia PSPiA

Mirosława Sakłak neurodydaktyk

 

 

  1. Trening twórczości i kreatywności. Od zmysłu do umysłu.

Warsztaty dla nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli, psychologów, pedagogów, wychowawców świetlic. To warsztaty  umiejętności osobistych umożliwiających rozwój szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych.

W programie warsztatów: Ćwiczenia rozwijające zdolności twórczego myślenia, trening relaksacyjny, gry i zabawy rozwijające kreatywność, podstawy neurodydaktyki w edukacji, pokaz metody Biofeedback.

Bloki tematyczne

Ćwiczenia integrujące grupę

Ćwiczenia rozwijające zdolności twórczego myślenia

Twórcza ekspresja

Zasady ułatwiające twórcze myślenie

Klimaty kreatywności

Elementy neurodydaktyki w edukacji. Biofeedback.

Ćwiczenia rozwijające samowiedzę i samooceną

 

Zajęcia odbędą się:    

Termin   20.10.2018    od 9.00 do 16.00

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

Ul. Mściwoja II 24

 

Koszt udziału w szkoleniu: 120zł/osoba.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.10.2018. na załączonej aplikacji

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ankieta aplikacyjna

Gimnastyka buzi i języka

zaproszenie kamishibai

ZAPRASZAMY

 

Nauczycieli stażystów w awansie zawodowych

wszystkich poziomów i przedmiotów,

 

na szkolenie

które odbędą się 17.09.2018 r.

w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

 

AWANS ZAWODOWY

NAUCZYCIELA STAŻYSTY

 

 

 

 

Awans zawodowy nauczyciela stażysty ? jak napisać plan rozwoju, ważne terminy, obowiązki nauczyciela stażysty.

godz.16.00 ? 18.00

 

Prowadzenie: dr Agnieszka Tomasik                  

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                      Anna Dereń

                                                                                                                      Dyrektor CIE

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 13.09.2018r

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Koszt udziału w szkoleniu: 30zł/osoba.

Ankieta aplikacyjna