cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Wydawnictwa zwarte:
Boraczyńska M. i inni, Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa 2012, sygn.34386
Bronikowski M., Glapa A., Kantanista A., Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym, Warszawa 2014, sygn. 34675
Braun M., Mach M., Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2013, sygn.. 33638
Cybis N, Drop E., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013
Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Warszawa 2012, sygn..34596
Fechner-Sędzicka I., Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej, Warszawa 2013, sygn.. 34520
Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik nauczyciela, Warszawa 2012, sygn. 33683
Gałązka K, Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej, Warszawa 2014, sygn. 34733
Gwóźdź J., Pasich L., Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli, sygn. 34336
Hłobił A., Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego, Kraków 2012, sygn. 34009
Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki, red. M. Mikołajczyk, Warszawa2012, sygn. 34350
Kosyra-Cieślak T., Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych, Warszawa 2013, sygn. 34341
Limont W., Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Sopot 2012, sygn. 34387
Machałek M., Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczyciela historii, Warszawa 2013, sygn. 34747
Makowska K., Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce, Wyd. ZNP, Kielce 2010, sygn. 34399
Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Lublin 2000, syg., 29916
Stachera H., Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Warszawa 2014, sygn. 34741-42
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, red. W. Limont i inni, sygn. 33633
Zdolności talent, twórczość (t.2), red. W. Limont i inni, Toruń 2008, sygn. 32527

Artykuły:
Bobik B., Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013/9, s.31-36
Boczarowa Ołena, Istota pojęcia uzdolnienie i jego rodzaje, Szkoła specjalna 2011/1, s.5-14
Bronowicka A., Identyfikacja ucznia zdolnego: problemy opieki pedagogicznej, Pro Paedagogia, 2003/2, s.34-39
Drapała Ilona
Dyrda B., Igielska B., Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009/1, s.6-11
Giza T., Problemy diagnozowania zdolności u dzieci, Nauczanie początkowe: kształcenie zintegrowane, 2002/2003, nr4, s.18-22
Mysior R., Aspiracje uczniów zdolnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013/9, s.36-42
Paszkiewicz A., O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011/6, s.20-26
Pindera P., Pozycja ucznia zdolnego w szkole, Życie Szkoły 2010/2, s.18-20
Raczkowska J, Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011/6, s.11-20
Włoch A., Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne, Nowa Szkoła 2013/2, s.7-18
Zając G., Praca z dzieckiem zdolnym, Życie Szkoły, 2008/2, s.45-59