cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

STRES W PRACY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.
Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.


Wydawnictwa zwarte:
1) Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata, Jak wygrać z lobbingiem?, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, sygn. 30925.
2) Jagieła Jarosław, Kryzys w szkole: krótki poradnik psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009, sygn. 34476.
3) Kretschmann Rudolf, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, sygn. 32511.
4) Oniszczenko Włodzimierz, Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, sygn. 88Fk.
5) Paszkiewicz Aneta, Skuteczna praca wychowawcza z uczniem, Difin, Warszawa 2014, sygn. 34983.
6) Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, pod red. Jana Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, sygn. 29704.
7) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, pod red. Jacka Pyżalskiego, Impuls, Kraków 2010, sygn. 33148.
8) Rogers Bill, Jak radzić sobie ze stresem: Wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, sygn. 34975.
9) Trelak Jan F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001, sygn. 30417.


Wydawnictwa ciągłe:
10) Chojnacka Wiesława, Stres – szkodzi czy pomaga, „Życie Szkoły” 2004, nr 6, s. 36-37.
11) Choroś Danuta, W pułapce stresu, „Nowa Szkoła” 2006, nr 1, s. 26-34.
12) Choroś Jadwiga, W pułapce stresu, „Lider” 2006, nr 1, s. 9-15.
13) Gutowska Beata, Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola, „Wychowanie
w Przedszkolu” 2013, nr 1, s. 56-59.
14) Korczyński Stanisław, Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 3, s. 37-51.
15) Krawczonek Magdalena, Stres w życiu, „Dyrektor Szkoły 2006, nr 9, s. 38-39.
16) Krochmalska-Gawrosińska Ewa, Stres w zawodzie nauczyciela, „Życie Szkoły” 2006, nr 2, s. 61-62.
17) Marczewska Krystyna, Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem, „Dyrektor Szkoły” 2003, nr 4, s. 22-25.
18) Stańczyk Małgorzata, Pokonać stres zawodowy, „Życie Szkoły” 2013, nr 10, s. 34-36.