cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Janusz Korczak

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:


1. Bińczycka, Jadwiga
Prawo dziecka do zdrowia / Jadwiga Bińczycka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007 - 314, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-726-2

2. Dąbrowski, Zdzisław
Pedagogika opiekuńcza : historia: teoria: terminologia / Zdzisław Dąbrowski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000 - 209 s. ; 24 cm.
- ISBN 83-88343-20-3

3. Dębnicki, Kazimierz
Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - 175, [4] s. ; 21 cm. - ISBN 83-205-3650-2

4. Dziecko w świecie szkoły : szkice o wychowaniu / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. - 196 s. ; 24 cm. - ISBN 978-7587-240-8

5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - 470 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7780-471-1

6. Falkowska, Maria
Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska.
- Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989. - 416 s., [16] s. ; 21 cm. - ISBN 83-10-09142-7

7. Janusz Korczak, pisarz – wychowawca – myśliciel : studia / red. Hanna Kirchner. – Warszawa : Instytut Badań Literackich, 1997. - 278 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85605-92-4

8. Janusz Korczak – życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12-15 października 1978 r. / red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - 331, [1] s. ;
30 cm. – ISBN 83-02-01482-6

9. Jaworski, Marek
Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Warszawa : „Interpress”, 1973 - 152, [4] s. ; 18 cm

10. Korczak, Janusz
Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. - 171, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89658-26-5

11. Korczak, Janusz
Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1983. - 214, [2] s. ; 17 cm. - ISBN83-10-08505-2

12. Korczak, Janusz
Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. - 42, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89658-31-9

13. Kurzeja, Anna
Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza :Impuls”, 2010 - 131 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7587-388-7

14. Lewin, Aleksander
Tryptyk pedagogiczny – Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1986. - 156, [4] s. ; 21 cm. - ISBN 83-10-08841-8

15. Mortkowicz-Olczakowa, Hanna
Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olszakowa. - Warszawa : Czytelnik, 1978. - 277, [3] s. ; 21 cm

16. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1983. - 393, [3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-10-08345-9

17. Okoń, Wincenty
Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1993 - 393, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-02-05213-2

18. Olczak-Ronikier, Joanna
Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011 - 478, [2] s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7414-077-5

19. Pięta, Jan
Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004 - 272 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86990-82-1

20. Pisma wybrane. 4 / wybór Aleksander Lewin. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1986. - 518, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-10-08720-9

21. Pyrzyk, Ireneusz
Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko,
J. Babicki / Ireneusz Przytyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001 - 200 s. ;
21 cm. - ISBN 83-7322-045-3

22. Szlązakowa, Alicja
Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1978 - 154, [1] s. ; 21 cm

23. Wczesna edukacja dziecka: stan obecny – perspektywy – potrzeby / red. Józefa Bałachowicz, Anna Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. TWP, 2006. - 142 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88278-74-6

24. Wołoszyn, Stefan
Korczak/ Stefan Wołoszyn. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1982 - 334, [2] s. ;
19 cm. - ISBN 83-214-0300-X

25. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1981. - 405, [3] s. ; 20 cm.
- ISBN 83-10-08022-0
Wydawnictwa ciągłe:


1. Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza/ Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu: czasopismo dla nauczycieli. - 1992, nr 6, s. 334-338
2. Janusz Korczak – ojciec wszystkich dzieci : scenariusz uroczystości rocznicowej / Bogumiła Pińczuk // Nowa Szkoła : miesięcznik społeczno-pedagogiczny. - 2012, nr 9,
s. 28-34
3. Co by na to powiedział Korczak? / Błachut Helena // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 42-43

4. Korczakowskie idee wychowania / Monika Pawluczuk-Solarz // Wychowanie
w Przedszkolu : czasopismo dla nauczycieli. – 2012, nr 10, s. 12-15

5. Pedagogika Janusza Korczaka 91878-1942) : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła : miesięcznik społeczno-pedagogiczny. – 2012 nr 9 s. 57-62

6. Poglądy Korczaka i Schoeebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja
i Dialog, 2006, nr 7, s. 60-62

7. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7,
s. 60-62

8. Rodzinne domy terapeutyczne : wsparte na Korczakowskiej idei sumienia
i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz // Nowa Szkoła : miesięcznik społeczno-pedagogiczny. – 2012, nr 9, s. 7-25

9. Janusz Korczak na miarę XXI wieku / Sochal, Barbara // Wychowanie w Przedszkolu : czasopismo dla nauczycieli, - 2012, nr 5, s. 20-26

10. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-41


11. Janusz Korczak – pedagog i wychowawca / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 6, s. 3-7

12. Korczak i dziecko XX wieku : Międzynarodowa sesja naukowa / Marta Ciesielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 40-41Kartuzy, 25.03.2013 r.

Zestawienie sporządziła:
Agnieszka Pacocha