cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

SOCJOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:

 

1. Kurzeja, Anna
Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 131 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7587-388-7

2. Poradnia w Szkole : z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie / red. Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Wyd. Agencja Informacji Użytkowej. Polska Liga Trzeźwość, 1993. - 218 s. : il. ; 21 cm

Wydawnictwa ciągłe:


1. ABC socjoterapii / Joanna Kędzierzawska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47

2. Kontakty z rówieśnikami / Anna Pawlukiewicz // Wychowanie w Przedszkolu: czasopismo dla nauczycieli. - 2004, nr 3, s. 27-29

3. Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Floryszczak // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2004, nr 3-4, s. 28-30

4. Moja praca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 42-45

5. Moja przygoda z socjoterapią / Jaromir Czerkawski // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 47-48

6. Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach / Anna Matyja // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 42-45

7. Poczucie koherencji i umiejscowienia kontroli uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie / Elżbieta Fidler; Katarzyna Gąsińska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2007, nr 3-4, s. 5-8

8. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 45-47

9. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52

10. Rozwiązywanie problemu wychowawczego / Maria Ratajczak. - Warszawa // Problemy
Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 35-40

11. Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii / Grażyna Kamińska // Lider. - 2002, nr 11,
s. 9-11

12. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota
Rybarska-Jarosz // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2001, nr 1, s. 31-38

13. Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa. - Warszawa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35

14. Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 1, 36-41

15. Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 17-22

16. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie
w relacjach z dorosłymi / Maria Fudali // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2003, nr 2,
s. 21-26
17. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 9, 40-47Kartuzy, 05.04.2013 r.

Zestawienie sporządziła:
Agnieszka Pacocha