cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

SOCJOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - SOCJOTERAPIA

Janusz Korczak

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - Janusz Korczak

STRES W PRACY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.
Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - Stres w pracy nauczyciela

Wydawnictwa zwarte:
Boraczyńska M. i inni, Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa 2012, sygn.34386
Bronikowski M., Glapa A., Kantanista A., Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym, Warszawa 2014, sygn. 34675
Braun M., Mach M., Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2013, sygn.. 33638
Cybis N, Drop E., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013
Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Warszawa 2012, sygn..34596
Fechner-Sędzicka I., Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej, Warszawa 2013, sygn.. 34520
Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik nauczyciela, Warszawa 2012, sygn. 33683

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - uczeń zdolny

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę
z zakresu:

- pedagogiki, psychologii, dydaktyki, oświaty, socjologii, politologii, ekonomii,

- literaturę związaną z Kaszubami i województwem pomorskim,

- czasopisma pedagogiczne i psychologiczne:

 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Biologia w Szkole
 4. Chemia w Szkole
 5. Fizyka w Szkole
 6. Dialog
 7. Dyrektor Szkoły
 8. Edukacja i Dialog
 9. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole
 10. Fizyka w Szkole
 11. Geografia w Szkole
 12. Głos Nauczycielski
 13. Języki Obce w Szkole
 14. Język Polski w Szkole: IV ? VI
 15. Język Polski w Gimnazjum
 16. Język Polski w Liceum
 17. Kwartalnik Pedagogiczny
 18. Lider
 19. Matematyka
 20. Matematyka w Szkole
 21. Monitor Europejski
 22. Mówią Wieki
 23. Nowa Szkoła
 24. Opieka ? Wychowanie ? Terapia
 25. Pomerania
 26. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 27. Studia Socjologiczne
 28. Szkoła Specjalna
 29. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 30. Wychowanie Muzyczne w Szkole
 31. Wychowanie Techniczne w Szkole
 32. Wychowanie w Przedszkolu
 33. Życie Szkoły

- oraz inne materiały edukacyjne na płytach DVD i kasetach wideo,

- dokumenty elektroniczne na płytach CD ROM.

Ponadto w Bibliotece:

Filmoteka

Zestawienia bibliograficzne

Scenariusze zajęć

Kącik Maturzysty

Egzemplarze bezpłatne