cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Materiały dydaktyczne dostępne w Bibliotece:

plansze i gry edukacyjne
plakaty
krzyżówki ( z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej)
recenzje programów edukacyjnych
zestawienia bibliograficzne

SOCJOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - SOCJOTERAPIA

Janusz Korczak

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.

Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Wydawnictwa zwarte:

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - Janusz Korczak

STRES W PRACY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach.
Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.
W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - Stres w pracy nauczyciela

Wydawnictwa zwarte:
Boraczyńska M. i inni, Uczeń zdolny – metody pracy, Warszawa 2012, sygn.34386
Bronikowski M., Glapa A., Kantanista A., Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym, Warszawa 2014, sygn. 34675
Braun M., Mach M., Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2013, sygn.. 33638
Cybis N, Drop E., Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, Warszawa 2013
Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Warszawa 2012, sygn..34596
Fechner-Sędzicka I., Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej, Warszawa 2013, sygn.. 34520
Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik nauczyciela, Warszawa 2012, sygn. 33683

Czytaj więcej: Zestawienie bibliograficzne - uczeń zdolny