cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Regulamin imprezy „Polonez maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego 2019”

 

1.Nazwa

Polonez maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego 2019

  1. Nazwa organizatora:

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

  1. Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Kartuskie Centrum Kultury

3.Termin i miejsce:

Polonez maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego odbędzie się w dniu

11 stycznia 2019 od godz. 11.30 do 12.15. Po zakończeniu tańca uczestnicy wchodzą do kościoła

św. Kazimierza w Kartuzach.

  1. Program imprezy:

1) 11.45 rozpoczęcie poloneza spod drzwi budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach (ul. Dworcowa 1) – Pan Starosta Bogdan Łapa oraz Pan Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński prowadzą pierwszą grupę uczniów ok. 50 osób, następnie przechodzą w prawo ulicą Rynek gdzie do tańczącej grupy dołączy ok. 40 osób od ulicy Kościuszki (długiej), dalej do tańczących uczniów od ulicy Dworcowej dołączy ok. 50 osób i następnie od ulicy Kościuszki (krótkiej) dołączy ok. 50 uczniów.

2) ok.12.00 zakończenie tańca i przejście uczestników do kościoła św. Kazimierza.

3) ok.12.15 zakończenie imprezy.

  1. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas trwania imprezy poprzez patrole Straży Miejskiej w Kartuzach oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach.
  2. Wstęp na imprezę jest wolny i dla wszystkich osób zainteresowanych wydarzeniem.
  3. Podczas trwania imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania:

-broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

-materiałów wybuchowych, pirotechnicznych;

- materiałów pożarowo – niebezpiecznych;

- alkoholu, środków odurzających.

  1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub niestosujących się do zakazów zawartych w pkt7.
  2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.