cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin


                                                                                                   

Protokół z posiedzenia Komisji weryfikującej wyniki badań psychologicznych oraz TUK  kandydatów na zjęcia realizowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kartuski ? LCNK w Kartuzach

W dn. 9.10.2017 odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej uczestników zajęć w LCNK w Kartuzach w składzie:

Marzena Krefta ? Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Kartuzach ? przewodnicząca;

Anna Dereń ? Dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach;

Małgorzata Wimmer ? CIE;

Edyta Słomczyńska - CIE

Po analizie wyników badań psychologicznych oraz TUK ustalono iż:

Do Badań przystąpiło ogółem 36 osób.

10 osób zostało zaproszonych na prezentacje (biol/chem.,  komp. społ.) swoich projektów badawczych i artystycznych. Spotkanie odbyło się w dn. 11.09. 2017 oraz w dn. 10.10.2017.

Wszystkie prezentacje uzyskały wysoką ocenę Komisji, a uczniowie zostali zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

W dn. 5.10.2017 odbył się Test Umiejętności Kluczowych, w którym uczestniczyło 26 osób.

Po przeprowadzeniu analizy wyników Badań, rekomendacji PPP Komisja zakwalifikowała do udziału    w projekcie   36 osób, dołączając je odpowiednio do grup:

 

Kompetencje społeczne ? poziom gimnazjalny:

1.Izabela Radziszewska;

 1. Maria Andrzejewska;
 2. Magdalena Leyk;
 3. Dominika Glura;
 4. Hanna Dmochowska;

Kompetencje społeczne ? poziom ponadgimnazjalny:

 1. Natalia Benkowska

Biologia/chemia ? poziom gimnazjalny:

 1. Julia Bronk;
 2. Marta Treder;
 3. Kacper Krzebietke;

Biologia/chemia ? poziom ponadgimnazjalny:

 1. Natalia Wilczewska;
 2. Paulina Wilczewska;

Fizyka ? poziom gimnazjalny:

 1. Wiktoria Wenzel;
 2. Karolina Kitowska;
 3. Nikołaj Gruchała-Węsierski;
 4. Natalia Bobrowska;
 5. Adrian Pestka;
 6. Kinga Przychodnia;
 7. Szymon Śliwicki;
 8. Ksawery Kryszewski;
 9. Zofia Janicka;

Matematyka ? poziom gimnazjalny:

 1. Alicja Treder;
 2. Seweryn Kamiński;
 3. Nadia Roszkowska;
 4. Tobiasz Wenta;
 5. Jakub Bronk;
 6. Marta Kozłowska;
 7. Natalia Dembkowska;
 8. Szymon Koszałka;
 9. Jakub Goll;
 10. Marta Szulca;
 11. Jakub Kociela;

Informatyka ? poziom gimnazjalny

 1. Paweł Kociński;
 2. Piotr Kociński;
 3. Hubert Leszczyński;
 4. Michał Balcerowicz

Informatyka ? poziom ponadgimnazjalna

 1. Gabriel Raćkowski

                                                                                                                  

Kartuzy, 10.10.2017

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że ruszają zajęcia w ramach projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kartuski 2017/2018.

Uwaga:

Pierwsze zajęcia mają charakter prezentacji problematyki, ustalania treści i obszarów oraz wprowadzają w nowe tematy przedmiotowe.

Zajęcia grup Informatyka ? poziom gimnazjalny z Wojciechem Malickim odbędą się 14 października 2017 w siedzibie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, ul. Słoneczna 3 w Kartuzach

Gr. I ? czyli wszyscy ci, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w zajęciach ? godz. 8.30 ? 11.30

Gr. II ? nowoprzyjęci, zakwalifikowani do grupy informatycznej godz. 11.45 ? 14.45.

 

W dniu 21. 10. 2017 spotykają się pozostałe grupy ? o godz. 10.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, ul. Klasztorna 4

Grupy:

- informatyka ? ponadgimnazjalne ? prow. Damian Szczygieł;

- matematyka ? gimnazjum ? prow. Mariola Orlikowska

-matematyka - poziom ponadgimnazjalny ? Krystian Rychert

- fizyka ? gimnazjum - prow. Kamil Kostrzewa;

- fizyka ? poziom ponadgimnazjalny ? Przemysław Rojewski

- kompetencje społeczne ? gimnazjum oraz ponadgimnazjalne ? prow. Marzena Nieczuja-Urbańska

 

Grupy biologiczna i chemiczna w tym dniu uczestniczą w spotkaniu akademickim w Akademii Medycznej (opieka Anna Borowicz)

W czasie spotkania zostaną przekazane ważne dokumenty do podpisania.

 

Miłego nowego roku Zdolnych.

Anna Dereń ? koordynator projektu

 

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w obszarach:
biologii, chemii oraz kompetencji społecznych[1]
wskazówki dla uczniów

 

 1. Wprowadzenie
 2. Aby wziąć udział w projekcie Zdolni z Pomorza – Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego                      w Kartuzach  w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych musisz opracować projekt kwalifikacyjny zgodnie z wskazówkami podanymi  w tym dokumencie.
 3. Zakresy możliwych do zrealizowania w 2017 r. projektów z poszczególnych dziedzin:

Biologia:

 1. Wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmów np.:
 • wpływ światła na rozwój roślin,
 • wpływ soli na rozwój roślin,
 • wpływ detergentów na kiełkowanie nasion.
 1. Zdrowe odżywianie (np. doświadczenia związane badaniem ilości witamin w różnych produktach, wpływu różnych czynników na wybrane produkty spożywcze).
 2. Wpływ wybranych czynników na proces fotosyntezy (np. wpływ temperatury, natężenia światła na proces fotosyntezy).
 3. Obserwacje faunistyczne, florystyczne (np. inwentaryzacja dendroflory lub flory naczyniowej na terenie miejscowości X).
 4. Funkcjonowanie ekosystemów np.:
 • badanie wpływu czynników siedliskowych na strukturę gatunkową i przestrzenną obszaru X,
 • określenie liczebności i zagęszczenia gatunku x na terenie miejscowości A,
 • badanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na występowanie porostów.
 1. Hodowla fitoplanktonu. Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na rozwój fitoplanktonu.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza